Obchody Konstytucji 3-go Maja w Białowieży

Uroczystości z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji ojczyzny w kościele pw. Świętej Teresy, po mszy odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Leśników Białowieskich.

Uroczystości z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji ojczyzny w kościele pw. Świętej Teresy, po mszy odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Leśników Białowieskich.

Następnie uczestnicy uroczystości przenieśli się pod pomnik Konstytucji 3-go Maja, gdzie okolicznościowe przemówienie wygłosił Albert Litwniowicz, wójt gminy Białowieża.

Po przemówieniu nastąpiło złożenie wieńców pod pomnikiem. W tegorocznych uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele: Urzędu Gminy Białowieża oraz Rady Gminy Białowieża, Białowieskiego Parku Narodowego, „Solidarności” Białowieskiego Parku Narodowego, Nadleśnictwa Białowieża, Ochotniczej Straży Pożarnej w Białowieży, Domu Dziecka w Białowieży, Koła Platformy Obywatelskiej w Białowieży, Technikum Leśnego w Białowieży, Instytuty Badawczego Leśnictwa, Straży Granicznej, Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce. Białowieskiego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej w Białowieży, Instytutu Biologii Ssaków PAN.

Wartę honorową przy pomniku pełnili funkcjonariusze Straży Granicznej oraz harcerze z Domu Dziecka w Białowieży.

Mateusz Gutowski

Mateusz Gutowski