• Żubry
  • Sarny

Podwójne atrakcje na Wieczorku Białoruskim

Podwójne atrakcje na Wieczorku Białoruskim

30 października 2017 odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu „Wieczorki białoruskie w Białowieży” finansowanego z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Organizatorem cyklu spotkań jest Białowieski Ośrodek Kultury we współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży. Tym razem wieczorek był wyjątkowy i szczególnie uroczysty, gdyż gościliśmy na nim delegację młodzieży z Białorusi. Uczniowie z białoruskiej szkoły («Новицковичская средняя школа» Каменецкого района) wraz  z opiekunami – panią dyrektor Iriną Siergiejewną Mieszczńczuk i panią Julitą Kalko, nauczycielką języka białoruskiego – zostali zaproszeni do Białowieży przez dyrekcję białowieskiej placówki – Krzysztofa Petruka – dyrektora, i Barbarę Leoniuk – wiecedyrektora – w ramach projektu „Межкультурны дыялог беларуска- польскага памежжа” („Międzykulturowy dialog polsko-białoruskiego pogranicza”).

Punktualnie o godzinie 17–tej licznie przybyłych gości gromkim „Dobryj wieczar” przywitał Marek Zubrycki – pomysłodawca i główny koordynator „Wieczorków białoruskich”. Spotkanie zaczęło się występami gospodarzy, czyli dwóch grup, młodszej i starszej, zespołu „Suniczki” działającego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Białowieży pod kierunkiem pani Angeliny Masalskiej. Następnie białoruska młodzież z Novickovicz wystąpiła ze spektalem „Беларусам завуся, краем ганаруся”, w którym zaprezentowali historię swojej szkoły oraz piękno swojej ojczyzny – Białorusi. Na koniec zaprezentowała się grupa teatralna „DRAMA” z II Liceum Ogólnokształcącego z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce prowadzona przez wieloletniego nauczyciela języka białoruskiego – Jana Karczewskiego. Hajnowska młodzież z „Białorusa” zagrała przed białowieską publicznością przezabawny spektakl „Kasting” o perypetiach przystojnego Koli Traktorysty lub Kombajnisty (jak kto woli) w poszukiwaniach odpowiedniej kandydatki na żonę. Po przeprowadzonym z powodzeniem „kastingu” goście wieczorku  i młodzi artyści tradycyjnie już mogli skosztować jednej z narodowych białoruskich potraw.

Ilona Wołosik