• Żubry
  • Sarny

Ruszają zapisy na Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

Ruszają zapisy na Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

Dzięki SOCCER BIAŁYSTOK zwycięzcy tegorocznego turnieju wrócą z okazałym TROFEUM.

Wójt Gminy Białowieża, Zarząd UKS „Olimpijczyk” Białowieża, Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży zapraszają na XIII Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża. Turniej odbędzie się w dniach    01-02 marca 2019r. (piątek/sobota).

Zgłoszenie udziału w turnieju upływa dnia 22.02.2019r. (piątek) do godz. 16:00 pod nr tel. 660107321 – Jarosław Kutikow lub na adres e-mail: uks-bialowieza@wp.pl

To już XIII edycja naszego turnieju, który wpisał się na stałe do kalendarza.

Zwracamy się do białowieskich Firm, Dyrektorów Zakładów Pracy, Kwaterodawców i osób prywatnych o pomoc w organizacji turnieju poprzez wsparcie finansowe lub rzeczowe. W ramach podziękowania zapewniamy, że współorganizatorzy oraz sponsorzy zostaną wielokrotnie wymienieni w czasie trwania turnieju oraz na stronie Urzędu Gminy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Facebooku UKS Olimpijczyk Białowieżą oraz w gazecie lokalnej.

UWAGA KIBICE - ATRAKCJE!!!
Tradycyjnie „Loteria Fantowa” - nagrody rzeczowe od sponsorów, słodka niespodzianka, dobra zabawa, niezapomniane emocje.
Pokaz udzielania pierwszej pomocy przeprowadzony przez wykwalifikowanych ratowników OSP w Białowieży.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:
UKS „Olimpijczyk” Białowieża
BS w Hajnówce 27 8071 0006 0001 5525 2000 0010
z dopiskiem: Współorganizacja turnieju

Warunki udziału w turnieju:
1.    Ostateczne zgłoszenie udziału w turnieju do dn. 22.02.2019. (piątek)
       - godz. 1600 -  w załączniku 1 (imienna lista zawodników z podpisami - określenie kategorii startowej)
2.    opłaty wpisowego w wysokości 150zł do dnia 27.02.2019r. od każdej startującej drużyny (max 6 osób w drużynie 4+2 rezerwowych) na konto:
       27 8071 0006 0001 5525 2000 0010  UKS „Olimpijczyk” Białowieża z dopiskiem: współorganizacja turnieju
3.    Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie.

Program zawodów:
01.03.2019r. (piątek)

16:30 – losowanie, pokaz OSP udzielania pierwszej pomocy
16:45 – rozgrzewka zawodników
17:00 – mecze na dwóch boiskach
18:00 – otwarcie turnieju
22:30 – zakończenie pierwszego dnia turnieju

02.03.2019r. ( sobota)

9:00 – rozgrzewka zawodników
9:30 – pierwsze spotkania
ok. godz. 15:00 – zakończenie turnieju i wręczenie pucharów oraz wyróżnień przez Wójta Gminy i sponsorów.
17:00 – ognisko integracyjne zawodników, sponsorów i organizatorów

Organizatorzy zapewniają:
-    puchary, dyplomy oraz nagrody i wyróżnienia
-    woda, kawa, herbata oraz słodki poczęstunek w czasie zawodów
-    sędziów i obsługę techniczną
Kontakt:  jaro6767@wp.pl  tel. 660107321- Jarosław Kutikow   

Wpłat prosimy dokonywać na konto:
UKS „Olimpijczyk” Białowieża
BS w Hajnówce 27 8071 0006 0001 5525 2000 0010
z dopiskiem: Współorganizacja turnieju

Ze sportowym pozdrowieniem
Organizatorzy.

Regulamin
XIII Turnieju Białowieskich Zakładów Pracy:
System rozgrywania turnieju – „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów w grupach (opracowany ostatecznie po zgłoszeniu wszystkich drużyn).
 Podział na grupy wg zgłoszeń:
I – dla amatorów
II – dla zaawansowanych
W turnieju mogą startować pracownicy zakładów pracy, członkowie zrzeszeń i stowarzyszeń działających na terenie gminy Białowieża oraz drużyny zaproszone gościnnie przez organizatorów, z wyjątkiem uczniów oraz studentów studiów dziennych. Każda instytucja może wystawić dowolną liczbę startujących drużyn max 6-cio osobowych. Zawodnik może brać udział w jednej drużynie zakładowej bez możliwości zamian w trakcie trwania turnieju. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się udział osób pracujących w zakładach na innych warunkach niż umowa o pracę, po konsultacji i wyrażeniu zgody organizatorów !!! Walkower za nieobecność drużyny w ciągu 5 minut od rozpoczęcia meczu.
W kwestiach spornych organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji spraw nieobjętych regulaminem.
Pliki do pobrania