• Żubry
  • Sarny

Spotkanie z Simoną Kossak

Spotkanie z Simoną Kossak

18 marca odbył się w Białowieży Wieczór wspomnień pt. „Spotkanie z Simoną Kossak w 10 rocznicę Jej śmierci”.

Profesor Simona Kossak, miłośniczka i znawczyni Puszczy Białowieskiej, autorka popularnych gawęd radiowych o przyrodzie „Co w trawie piszczy”, zmarła 15 marca 2007r. W Białowieży i w swojej ukochanej leśniczówce „Dziedzinka” przeżyła 35 lat. Wszyscy ją tutaj znali, lubili i szanowali. Większość mieszkańców Białowieży ma z Nią związane wspomnienia i tymi wspomnieniami można się było podzielić podczas wieczoru, który zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Energii Odnawialnej wraz z Urzędem Gminy Białowieża i Białowieskim Ośrodkiem Kultury.

Spotkanie rozpoczęło się w plenerze symbolicznym przecięciem zielonej wstęgi na ulicy prof. Simony Kossak – Jej imię nadano fragmentowi drogi Browskiej, która wiedzie do „Dziedzinki”. Inicjatorem upamiętnienia w ten sposób prof. Simony Kossak było Towarzystwo Przyjaciół Energii Odnawialnej. 7 marca Rada Gminy Białowieża po burzliwej dyskusji podjęła uchwałę w tej sprawie. Decyzję Radnych poprzedziły konsultacje społeczne, w których większość głosujących poparła pomysł Towarzystwa. Jak zdradziła przewodnicząca Towarzystwa – pani Irena Chyra – Towarzystwo chce zabiegać o nową nawierzchnię drogi, która teraz ma postać gruntową, ale z zachowaniem jej naturalnego charakteru. Droga ma stać się ścieżką edukacyjną dla dzieci i młodzieży, gdyż oprócz nauki i pracy badawczej Simona Kossak przede wszystkim „stawiała na edukację” przyrodniczą. Towarzystwo planuje w przyszłości zasadzić w tym miejscu gatunki drzew (jarzębina, głóg), których owoce są pokarmem dla ptaków. Mają też powstać ławeczki z tabliczkami dedykowanymi osobom związanym z przyrodą, Puszczą Białowieską i jej mieszkańcami.

W uroczystym otwarciu ulicy poświęconej prof. Simonie  Kossak wzięli udział  mieszkańcy, przyjaciele Simony i władze Białowieży. Każdy mógł odciąć fragment wstęgi, zabrać na pamiątkę i uczynić zeń chociażby zakładkę do książki.
Dalsza część Wieczoru wspomnień odbyła się w Białowieskim Ośrodku Kultury, gdzie można było przy filiżance herbaty i słodkim ciastku wysłuchać gawęd radiowych Pani Profesor oraz obejrzeć wystawę prac plastycznych i przeczytać opowiadania laureatów  konkursu literacko-plastycznego poświęconego pamięci prof. Simony Kossak organizowanego przez Polskie Radio Białystok. Do prac tych dołączyły również prace specjalnie wykonane na tę okazję przez przedszkolaków i przywiezione przez dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 77 „Rumiankowego przedszkola”, którego patronką jest Simona Kossak i które ze szczególnym uwzględnieniem realizuje programy edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

Następnie odbyła się projekcja filmu „Życie żaby” oraz prezentacja zdjęć autorstwa Leszka Wilczka – życiowego partnera Simony, który ze względu na swój podeszły wiek i stan zdrowia nie był niestety obecny podczas Wieczoru. Zdjęcia jednak obudziły miłe wspomnienia – Profesor wspominali jej współpracownicy i znajomi: prof. Elżbieta Malzahn, Bożena Walencik, Irena Chyra, Jarosław Chyra, Barbara Bańka, Barbara Szymanowska, Anna Dulko – miejscowa poetka, która deklamowała wiersze swojego autorstwa poświęcone Pani Simonie, oraz dr hab. Rafał Paluch z IBL, który przedstawił w zarysie dorobek naukowy i badawczy prof. Simony Kossak. We wspomnieniach ożyli nietypowi mieszkańcy Dziedzinki: kruk Korasek, dzik, osioł i śmieszne zdarzenia z nimi związane.

Wieczór zakończyło odczytanie przez uczniów Technikum Leśnego fragmentów książki Simony Kossak „Saga Puszczy Białowieskiej”.