• Żubry
 • Sarny

Udany turniej o Puchar Wójta

Udany turniej o Puchar Wójta

Do rywalizacji przystąpiło 13 drużyn, podzielonych na grupę zaawansowaną i dwie grupy amatorów.

W dniach 1-2 marzec 2019 r. po raz XIII odbył się  Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża. Do rywalizacji przystąpiło 13 drużyn, podzielonych na grupę zaawansowaną i dwie grupy amatorów.

Imprezę, od pokazu udzielania pierwszej pomocy, rozpoczęli wykwalifikowani ratownicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Białowieży - pod nadzorem Prezesa Jerzego Lisickiego,  a po chwili turniej oficjalnie otworzył Wójt Gminy Białowieża Albert Litwinowicz, któremu towarzyszyli: Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Prezes i członkowie Zarządu UKS Olimpijczyk Białowieża a także Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej. Jak co roku, imprezę organizował i prowadził Prezes UKS Olimpijczyk Białowieża Jarosław Kutikow przy wsparciu małżonki Anny.

Drużyną, która zaskoczyła najbardziej w tym roku, okazała się ekipa Towarzystwa Sportowego „Żubr” I. Nowe pokolenie białowieskiego Żubra w składzie: Jakub Zamojski, Rafał Kołodziński, Dawid Bielawski i Damian Szpakowicz, dało przykład walki o każdy punkt. Wszyscy zawodnicy są wychowankami UKS Olimpijczyk Białowieża.

W grupie amatorów, najwięcej emocji sprawili nam zawodnicy „Jerzyka”. Debiutujący zespół w składzie: Jerzy Chilecki, Małgorzata Chilecka, Rafał Chilecki i Mateusz Wołkowycki, wygrywając z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym mecz półfinałowy zajęli drugie miejsce w całym turnieju. „Jerzyk” w finale przegrał z drużyną Instytutu Badań Leśnictwa, który wziął sobie do serca porażkę w  finale w zeszłym roku.

Każda drużyna otrzymała pamiątkowe dyplomy, medale oraz puchary, które wręczał Wójt Gminy Białowieża Albert Litwinowicz, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Krzysztof Petruk, Wicedyrektor Barbara Leoniuk, Komendant Placówki Straży Granicznej w Białowieży Cezary Nazarko oraz pomysłodawca i sponsor turnieju Jerzy Chilecki.

Nad sprawnym przebiegiem turnieju - uzupełniając tabele, wpisując właściwe wyniki, skrupulatnie licząc zdobywane punkty i tworząc piękne dyplomy – czuwali Radosław i Anetta Świć oraz Piotr i Marta Leoniuk.  

Miłą i sympatyczną atmosferę stworzyły panie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Monika Nowogrodzka, Anna Siemieniaka, Katarzyna Grzeszczyk, które jak zawsze wspaniale przygotowały słodki poczęstunek cieszący się dużym zainteresowaniem podczas turnieju.

Nad zdrowiem zawodników czuwał niezawodny Sebastian Kamieński, który na szczęście w tym turnieju musiał interweniować zaledwie w kilku przypadkach.

Turniej, według „najwspanialszych kibiców świata” licznie przybyłych na salę, stał na bardzo wysokim poziomie, co jest wynikiem całorocznych przygotowań wielu drużyn.

Ostateczna klasyfikacja wygląda następująco:

Zaawansowani:

 1. S. Żubr I
 2. Ochotnicza Straż Pożarna
 3. Białowieski Park Narodowy I
 4. Placówka Straży Granicznej
 5. S. Żubr II

Amatorzy:

 1. Instytut Badawczy Leśnictwa
 2. Jerzyk
 3. Technikum Leśne
 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny I
 5. Białowieski Park Narodowy II
 6. Instytut Biologii Ssaków PAN
 7. Urząd Gminy Białowieża
 8. Zespół Szkolno-Przedszkolny II

Wielkie podziękowania należą się Panu Wójtowi Gminy Białowieża za objęcie patronatem turnieju oraz wsparcie finansowe. Dziękujemy wszystkim sponsorom i każdemu, kto przyczynił się do tego, że turniej odbył się na tak wysokim poziomie.  Po raz drugi zorganizowaliśmy zbiórkę na rzecz Schroniska „Ciapek” w Hajnówce, a nad sprawnym przebiegiem czuwały nasze wolontariuszki na czele z panią Grażyną Jóźwik. Najszczersze podziękowania  kierujemy w stronę państwa Aliny i Romana Wołkowyckich, którzy kolejny już raz udostępnili nam swoje magiczne miejscem ogniskowe na zakończenie turnieju.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby ranga, organizacja i poziom sportowy turnieju był coraz wyższy, a dokonaliśmy tego dzięki wszystkim zaangażowanym w organizację i pomoc  tym roku. Dziękujemy serdecznie jeszcze raz sponsorom i współorganizatorom w imieniu własnym, wójta oraz dzieci, które z niecierpliwością będą oczekiwać następnej edycji turnieju, by wygrać kolejną nagrodę!!!