• Żubry
  • Sarny

Uroczyste Obchody 231 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uroczyste Obchody 231 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

03.05.2022 - Uroczyste Obchody 231 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Białowieża.

03.05.2022 - Uroczyste Obchody 231 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Białowieża.
Podczas obchodów członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Białowieży zostali odznaczeni medalami WZOROWEGO STRAŻAKA oraz ZA WYSŁUGĘ LAT.

Odznaczenia wręczono następującym Druhnom i Druhom:

Strażak Wzorowy
1. Albert Waldemar Litwinowicz
2. Sebastian Mariusz WołkowyckI
3. Mateusz Damian Gutowski
4. Barbara Szuma
5. Wojciech Lisicki
6. Paweł Dulko
7. Szymon Stanisław Nasiłowski
8. Marek Barmuta

Za Wysługę Lat
1. Jerzy Lisicki
2. Grzegorz Orzechowski
3. Piotr Bajko
4. Andrzej Skiepko
5. Piotr Orzechowski
6. Tomasz Biegluk
7. Mirosław Podłaszczyk
8. Sebastian Mariusz Wołkowycki
9. Sebastian Kamieński
10. Albert Waldemar Litwinowicz
11. Barbara Szuma
12. Przemysław Szuma
13. Artur Wojciuk
14. Mateusz Damian Gutowski
15. Marek Zubrycki
16. Wojciech Lisicki
17. Paweł Dulko
18. Marek Barmuta
19. Szymon Stanisław Nasiłowski
20. Maciej Karpiuk