• Żubry
  • Sarny

Wyświęcenie krzyży w Teremiskach

Wyświęcenie krzyży w Teremiskach

We wtorek, 6 lipca, w Teremiskach odbyło uroczyste wyświęcenie krzyża...

We wtorek, 6 lipca, w Teremiskach odbyło uroczyste wyświęcenie krzyża prawosławnego i katolickiego. Wyświęcenia dokonali ks. Bogdan Popławski, proboszcz parafii rzymskokatolickiej pw. św. Teresy oraz ks. prot. Sergiusz Korch, proboszcz parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Białowieży. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Rady Gminy i Urzędu Gminy Białowieża, Nadleśnictwa Hajnówka oraz Białowieża, a także licznie zgromadzeni mieszkańcy. Inicjatorami odnowienia krzyży byli Jerzy Smoktunowicz oraz Marian Wiśniewski.

Mateusz Gutowski