• Żubry
  • Sarny

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Radnego Gminy

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Radnego Gminy

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Radnego Gminy Białowieża Piotra Kalinowskiego. Człowieka od lat zaangażowanego w działanie samorządu i życie Naszej Gminy.

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Radnego Gminy Białowieża Piotra Kalinowskiego. Człowieka od lat zaangażowanego w działanie samorządu i życie Naszej  Gminy.
         

Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim składają:
Wójt Gminy Białowieża, Przewodniczący Rady Gminy Białowieża, Radni i pracownicy Urzędu Gminy Białowieża.