• Żubry
  • Sarny

"Białowieski fitness" - Siłownia zewnętrzna w Białowieży

"Białowieski fitness" - Siłownia zewnętrzna w Białowieży

Pierwsza siłownia zewnętrzna na terenie LGD Puszcza Białowieska w ramach realizacji projektu "Białowieski fitness".

Projekt jest realizowany przez Białowieski Ośrodek Kultury ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4- Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.