• Żubry
  • Sarny

UKS Olimpijczyk w Finale programu „Kluby Sportowe Orange”

UKS Olimpijczyk w Finale programu „Kluby Sportowe Orange”

Dnia 17 listopada 2016r młodzież Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży wyruszyła o 4-ej z rana, aby uczestniczyć w finale programu, „Kluby Sportowe Orange” który odbył się w OSiR Włochy w Warszawie.