• Żubry
  • Sarny

Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białowieża

Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białowieża

Podpisanie umowy na realizację projektu

            W dniu 5 listopada 2014 r. Gmina Białowieża podpisała umowa na realizację projektu pt. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białowieża” w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktury energetyczna przyjazna środowisku i efektywności energetyczna programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

            Wartość projektu wynosi 44 000 zł natomiast dofinansowanie to 85%. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej będzie obejmować: stworzenie bazy danych, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników, informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania POIiŚ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej, upublicznienie informacji o opracowaniu planów.