• Żubry
  • Sarny

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Informacje o stanie wody i odprowadzaniu ścieków

UWAGA!


W sprawach dotyczących przyłączy wodnych i kanalizacyjnych Gminę Białowieża obsługują Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.

ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok.

DANE KONTAKTOWE
•    TELEFONY:
Białystok:
Centrala: 85 744-33-34, 85 746-67-09, kom. 511 160 937
Dział Obsługi Klienta i Rozliczeń Wody: tel. 85 742-90-50, 85 661-04-40
Dział Eksploatacji i Usług: tel./fax 85 741-81-15
Bielsk Podlaski:
Oddział w Bielsku Podlaskim: tel./fax 85 730-35-16
•    FAX
Centrala: 85 744-33-35
•    POCZTA ELEKTRONICZNA
adres e-mail: biurozarzadu@wodociagipodlaskie.pl
•    STRONA INTERNETOWA
http://www.wodociagipodlaskie.pl
formularz na stronie internetowej w zakładce KONTAKT
•    ADRES
•    listownie na adres:
Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 31
15-620 Białystok

 Aktualne taryfy do pobrania na stronie http://wodociagipodlaskie.pl/taryfy

 Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do pobrania poniżej