• Żubry
  • Sarny

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Aktualne taryfy do pobrania na stronie http://wodociagipodlaskie.pl/taryfy

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do pobrania poniżej