• Żubry
  • Sarny

Informacja o przebiegu konsultacji społecznych

Informacja o przebiegu konsultacji społecznych

Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej w ramach IPK Gminy Białowieża

Protokół dotyczy wszystkich technik za wyjątkiem metody analizy fotograficznej / filmowej