• Żubry
  • Sarny

Sołectwa i miejscowości

Sołectwa i miejscowości

 

Budy

Sołtys:  Jolanta Niemcunowicz Budy 16
     
Rada sołecka:  Alina Komarewska
   Jerzy Kuczko
 Krzysztof Niemcunowicz


Czerlonka

Sołtys:  Anna Borowska-Berend Czerlonka 9/1
     
Rada sołecka:  Katarzyna Przygocka
   Karina Marczak-Skirko
 Zbigniew Czerewko


Grudki

Sołtys:  Jan Micun Grudki 28/3
     
Rada sołecka:  Krzysztof Jaganow
   Irena Kudlewska
 Mikołaj Sapiołko


Podolany


Sołtys:
 Urszula Podłaszczyk Podolany Drugie 49
     
Rada sołecka:  Walentyna Kozak
   Alina Iwanicka
 Jerzy Piekacz


Pogorzelce

Sołtys:  Aleksander Dackiewicz

Pogorzelce 31

     
Rada sołecka:  Monika Falkowska
   Mirosław Szlachciuk
 Irena Falkowska


Stoczek

Sołtys:  Grzegorz Orzechowski ul: Stoczek 114
     
Rada sołecka:  Roman Wołkowycki
   Mateusz Gutowski
 Sebastian Kamieński


Teremiski


Sołtys:
Jowita Ewa Morawska Teremiski
     
Rada sołecka:  Jerzy Smoktunowicz
   Bożena Gref
 Andrzej Dziedzik
 


Zastawa

Sołtys:  Piotr Buszko ul. Olgi Gabiec 49
     
Rada sołecka:  Wincenty Buszko
   Kazimierz Kuzawa
 Andrzej Antczak